ผู้นำผลิตภัณฑ์สินค้า

ผู้นำผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงาน อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมโรงแรมและออกแบบ ให้คำปรึกษา และไม่ใช่แค่การขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่เราเน้นการให้บริการลูกค้าจนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมีทีมงานล้นประสบการณ์พร้อมดูแลและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งบริการหลังการขาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมมาเป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และนี่คือสิ่งที่มุ่งหวังในการดำเนินงาน เพราะ “คุณ คือ อีกหนึ่งคนสำคัญของเรา” 

ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีจำหน่ายเกี่ยวกับชั่นวางสินค้า วางของ วางผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ชั้นวางสินค้าและชั้นวางของ เช่น ไมโครแร็ค พาเลทแร็ค ไดร์อินแร็ค ชั้นลอย ตู้เก็บเอกสารบนรางเลื่อน และชั้นวางท่อเป็นต้น และผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้าย อาทิเล่น รถเข็นเหล็ก รถเข็นช้อปปิ้ง รถยกไฮดรอลิค พาเลทพลาสติก ถังพลาสติก รถเข็นอเนกประสงค์ รวมถึงการออกแบบงาน สั่งทำต่างๆ (ตามแบบลูกค้า)

 

Product leader About the factory industry Hotel industry and design consultancy and Not just selling goods” But we focus on providing satisfactory customer service. The team is overflowing with experience and guidance” After-sales service By a team of engineering experts” For a period of 15 years By focusing on the needs of customers” And here’s what works for you because “you are one of our most important people” Products and moving products. Shelves and shelves, etc. And other products About storing and moving such as trolley, shopping trolley, shopping cart, hydraulic forklift, plastic pallet, plastic bucket, Including custom made designs (according to customers)