Tag Archives: ชั้นเก็บของ

Mobile Selective Rack

MOBILE SELECTIVE RACK ได้ออกแบบเพื่อแก้ไขพื้นที่ แต่ต้อ […]

Flow Rack + Roller Rack

ระบบการจัดเก็บพาเลตเป็นลูกล้อเลื่อนได้ ระบบการจัดเก็บ “ […]

Slide Rack

Slide Rack เป็นชั้นวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ แต่มีขนาด […]

Cantilever Rack

ชั้นวาง Cantilever racking เหมาะสำหรับวางสิ่งของที่มีลั […]

Push Back Rack ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม

PUSH BACK RACK เป็นชั่นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบมาเพ […]

Pick Flow Rack

ชั้นวางสินค้าแบบ Pick Flow Rack ออกแบบโดยใช้การจัดเก็บส […]

Drive in pallet rack

ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้า […]

Selective Pallet Rack ชั้นจัดเก็บสินค้า

SELECTIVE PALLET RACK เป็นชั้นจัดเก็บสินค้าที่ได้รับการ […]

Medium Rack ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง

          Medium Rack System ( มีเดียมแร็ค) เป็นชั้นวาง […]

Mezzanine Floor ชั้นวางแบบชั้นลอย

           เป็นชั้นวางแบบชั้นลอยซึ่งอาจมี 2-3 ชั้น ช่วย […]